Accessibility links

იაგო კაჭკაჭიშვილი

კალენდარი

გადაუწყვეტელ ამომრჩეველთა დიდ ნაკადში იქნებ არსებულ პოლიტიკურ ძალთა და პოლიტიკოსთა კრიტიკულად მჭვრეტელი და შემფასებელი ამომრჩეველი დავინახოთ? ამომრჩეველი, რომელიც იცდის, აკვირდება, უსმენს, კითხულობს, იაზრებს და არ ჩქარობს გადაწყვეტილების მიღებას!

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებში, როცა დასმულია შეკითხვა: „ვის მისცემთ ხმას, დღეს რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს?“, არის ასეთი პასუხი: „ჯერ არ გადამიწყვეტია“ (დავაზუსტოთ, რომ ეს შეკითხვა ეხება ამომრჩევლების იმ ჯგუფს, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს). რესპონდენტის მიერ ამ პასუხის არჩევას სხვადასხვა საფუძველი შეიძლება ჰქონდეს:

  • რეალური პოზიცია – ამომრჩეველს მართლაც უჭირს, მოცემულ ეტაპზე დაასახელოს მისი ფავორიტი პოლიტიკური ძალა
  • საკუთარი პრივატულობის დაცვა – რესპონდენტს არ სურს, საკუთარი პოლიტიკური არჩევანი უცნობს (ამ შემთხვევაში ინტერვიუერს) გაუმჟღავნოს, რადგან მიაჩნია, რომ ეს მისი პირადი (კერძო) საკითხია.
  • შიშის, სიფრთხილის განცდა – ამომრჩეველმა იცის, რომელ პარტიას მისცემს ხმას, მაგრამ არ ამჟღავნებს, რადგან ეშინია, რომ ამისათვის დაისჯება/ რეპრესირებულ იქნება სახელმწიფო/სახელისუფლო ინსტიტუტების მიერ

პირველი ორი ფაქტორი დამამძიმებელ გარემოებებს არ საჭიროებს, ანუ ყოველთვის მოსალოდნელია, რომ არსებობდეს; რაც შეეხება შიშის ან სიფრთხილის გამო პოლიტიკური არჩევანის გაუმჟღავნებლობას, ასეთი რამ, როგორც წესი, ავტორიტარულ გარემოში ხდება და ასეთი რესპონდენტები, როგორც წესი, ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლები არიან.

ხოლო ავტორიტარულ გარემოში, როდესაც ადამიანები გაურბიან საკუთარი პოზიციის გამოხატვას, სოციოლოგიური კვლევები (გამოკითხვები) ვერ ასრულებს თავის რეალურ ფუნქციას – გამოიწვიოს რესპონდენტთა გულწრფელობა. შესაბამისად, ასეთ გარემოში გამოკითხვები შეუსაბამო, ხშირად დამახინჯებულ სურათს აჩვენებს. მოკლედ, ავტორიტარიზმის და სოციოლოგიის თანაარსებობა უნაყოფოა, გამოკითხვები მხოლოდ თავისუფალი ადამიანების გარემოცვაშია ნაყოფიერი.

ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე თვეების მანძილზე ჩატარებული პრაქტიკულად ყველა გამოკითხვა აჩვენებს, რომ „ჯერ არ გადამიწყვეტია“ პოზიციის მატარებლები 35%-45%-ის ფარგლებში მერყეობს.

ეს ამჟამინდელი პოლიტიკური ვითარების ერთ უნიკალურ გარემოებაზე მიუთითებს: დღესდღეობით ჩამოუყალიბებელ რესპონდენტთა რაოდენობა დაახლოებით ორჯერ აჭარბებს რომელიმე ერთი პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერთა რაოდენობას. საქართველოში პოლიტიკურ კლასს, თუ მეხსიერება არ მღალატობს, არასოდეს ჰყოლია მისგან ასე დისტანცირებული ამომრჩეველი.

რაზე მიუთითებს ეს არაორდინარული ვითარება?

პირველი, რასაც პასუხი უნდა გაეცეს, ისაა, თუ ზემოაღნიშნული სამი განწყობიდან (გულწრფელი გადაუწყვეტლობა, პრივატულობის დაცვა, შიში), რომელი განსაზღვრავს დღეისათვის პოზიციას – “ჯერ არ გადამიწყვეტია“.

ჩემი დაკვირვებით, დღესდღეობით გადაუწყვეტელი რესპონდენტების დიდ უმრავლესობას ობიექტურად აქვს ასეთი განწყობა, ანუ გულწრფელია, როდესაც ირჩევს პასუხს – „ჯერ არ გადამიწყვეტია“. ამის თქმის საფუძველს რამდენიმე გარემოება მაძლევს:

ა) სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ ბევრ კვლევას შორის არ მოიძებნება არცერთი, რომელშიც გადაუწყვეტელ რესპონდენტთა წილი 35%-ზე ნაკლებია;

ბ) მმართველი კოალიციის (აწ უკვე პარტიის) მიმართ ლოიალობა არ არის ერთგვარი „სახელმწიფო დაკვეთა“ საჯარო პოზიციონირებისას, რაც წინა ხელისუფლების დროს გარდაუვალი იყო (ასეთი მოქნილობა, ჩემი აზრით, პირველ რიგში კოალიციის სტრუქტურამ – მისმა სიჭრელემ და კოალიციის სუბიექტებს შორის შინაგანმა დაძაბულობამ განაპირობა; თავად კოალიცია არ იყო ერთსულოვანი ბევრ მწვავე საკითხთან დაკავშირებით, რამაც მისი თანდათანობით დაშლა გამოიწვია);

გ) გადაუწყვეტელ რესპონდენტთა წილი უცვლელი რჩება იმ შემთხვევაშიც, თუ რესპონდენტი თავის არჩევანს ინტერვიუერს კი არ უმხელს, არამედ თავად ავსებს ანკეტას და დალუქული ფორმით ათავსებს ყუთში, რაც მის კონფიდენციალობას სრულად უზრუნველყოფს (ასეთი მეთოდოლოგიური ექსპერიმენტი 2012 წელსაც ჩატარდა და ახლაც).

ახლა საჭიროა პასუხი გაეცეს მთავარ შეკითხვას: რით აიხსნება, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, სულ მცირე, ყოველი მესამე ამომრჩეველი (ვინც არჩევნებზე წასვლას აპირებს) ჩამოუყალიბებელია და ჯერ არ გადაუწყვეტია, ვის მისცეს ხმა? ამ თვალსაზრისით, ოქტომბრის არჩევნების წინა პერიოდი უნიკალურია პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში (2012 წლის არჩევნების წინა პერიოდში გადაუწყვეტელ ამომრჩეველთა უზარმაზარი რაოდენობა, რასაც NDI-ის კვლევები აჩვენებდა (საშუალოდ 40%), სინამდვილეში შეშინებული და დამფრთხალი ოპოზიციურად განწყობილი, ანუ კოალიცია „ქართული ოცნების“ ამომრჩეველი იყო, რაც 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებმაც დაადასტურა).

ამ საკითხზე ერთი მოსაზრება, რომელიც ზოგიერთი ექსპერტისგან მოვისმინე, დაახლოებით ასეთია: ამომრჩევლებმა არ იციან, ვინ და რა უნდათ, ისინი დეზორიენტირებულნი არიან და, პირველ რიგში, იმიტომ, რომ არ გამოჩნდა მესია, მხსნელი, ქარიზმატული ლიდერი, რომელიც მასების გულს მოიგებს და მათ უკარნახებს, ვის გაჰყვნენ პოლიტიკურ ბრძოლაში. მოკლედ, ოქტომბრის არჩევნებს არ ჰყავს თავისი სააკაშვილი ან ივანიშვილი, რაც ამომრჩევლებში იმედგაცრუებას და დაბნეულობას იწვევს.

დამეთანხმებით, ამ მსჯელობაში აქცენტი არა არსებული პოლიტიკური სპექტრის შუქჩრდილებზეა დასმული, არამედ ამომრჩევლის უუნარობაზე, დამოუკიდებლად, გარედან (თუ ზემოდან) კარნახის გარეშე გააკეთოს პოლიტიკური არჩევანი.

ჩემი აზრით, ასეთი მიდგომა ქედმაღლურად გამოიყურება. მესიები და მხსნელები რომ არ არიან, იქნებ ეს არა იმის მაჩვენებელია, რომ ხალხს უნდა მესია და გაწბილებულია იმით, რომ არ გვყავს, არამედ იმის, რომ აღარ უნდა და ამიტომ არ გვყავს? იქნებ ერთადერთ მხსნელ პოლიტიკოსზე დაკვეთა აღარ არსებობს? ბოლოს და ბოლოს, ნებისმიერი ასეთი „მხსნელი“ ხომ სოციალური კონსტრუქტია, გარკვეულწილად გამოგონილია, ამდენად, ილუზიაცაა და ერთ მშვენიერ დღეს თვითონ საზოგადოება ახდენს მის დესაკრალიზაციას?

თვით ის ფაქტიც, რომ, დღესდღეობით, მეტ-ნაკლებად რეიტინგულ პოლიტიკურ პარტიებს შორის დისტანცია დიდი არ არის და არსებობს რეალური შანსი, რომ ხმების უმრავლესობა ვერც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ვერ მოაგროვოს, მიუთითებს იმაზე, რომ ამომრჩეველი ეჭვით, დისტანციიდან და „ცივი“ გონებით იაზრებს პოლიტიკურ პარტიათა და პოლიტიკოსთა გაცხოველებულ წყურვილს, თავი მოაწონონ და გადმოიბირონ მოქალაქეები.

ამდენად, გადაუწყვეტელ ამომრჩეველთა დიდ ნაკადში იქნებ არსებულ პოლიტიკურ ძალთა და პოლიტიკოსთა კრიტიკულად მჭვრეტელი და შემფასებელი ამომრჩეველი დავინახოთ? ამომრჩეველი, რომელიც იცდის, აკვირდება, უსმენს, კითხულობს, იაზრებს და არ ჩქარობს გადაწყვეტილების მიღებას!

მე პირადად მხარს ასეთ ახსნას ვუჭერ.

კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი ისაა, რამ შეუწყო ხელი პოლიტიკური სპექტრის მიმართ ამომრჩეველთა გააზრებულ სკეპტიციზმს, უფრო ზოგადად, რატომ შეიძლება განიცდიდეს ცვლილებებს ამომრჩეველთა პოლიტიკური კულტურა საქართველოში.

აქაც შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე ფაქტორი:

ა) ერთი ფაქტორი უდავოდ არის მოქალაქეების მდიდარი საარჩევნო გამოცდილება, რომელშიც იმედგაცრუების ხარისხი მაღალია. საქართველოში თანდათან ვისწავლეთ, რომ პოლიტიკოსთა დაპირებები მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ძალაუფლებაში მოსვლის შემდეგ მათ მიერ რეალურად გაკეთებულ საქმეებს. შესაბამისად, მათი წინასაარჩევნო დაპირებები სულ უფრო ნაკლებად ფასობს; რაც უფრო უტოპიურად გამოიყურება რომელიმე პოლიტიკური ძალის ესა თუ ის დაპირება, მით უფრო მეტად ხდება ამ ძალის გაკარიკატურება ამომრჩევლის თვალში.

ბ) ჩემი აზრით, მესიანურ პოლიტიკოსთა დესაკრალიზაციაში თავისი წვლილი შეიტანა ბიძინა ივანიშვილის ოფიციალური ხელისუფლებიდან ვადაზე ადრე წასვლამ მაშინ, როდესაც ამას რეალურად არავინ ელოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს წასვლა სინამდვილეში არაფორმალურ მმართველობად კონვერტირდა (რაზეც, მგონი, აღარავინ დავობს), ივანიშვილის ამ გადაწყვეტილებამ გაახუნა პოპულარობის ზენიტში მყოფი პოლიტიკური ლიდერის შეუცვლელობის თუ ჩაუნაცვლებლობის იმიჯი (პოსტსაბჭოთა საქართველოს ყველა პირველი პოლიტიკური პირი, არათუ პოპულარობის ზენიტში, არამედ პოპულარობის დაკარგვის შემდეგაც გვიმტკიცებდა და გვიმტკიცებს, რომ მათ გარეშე ქართველი ერი შეწყვეტს განვითარებას). არაფორმალური პოლიტიკური ლიდერი ამომრჩევლის თვალში ნაკლოვანია, ლიდერობის ერთგვარი სიმულაციაა, რომელსაც პასუხისმგებლობას ვერ დააკისრებ. შესაბამისად, ვერც გაუბრაზდები, ვერც მადლობას ეტყვი და, რაც მთავარია, მისგან ტოტალური შველის იმედიც აღარ გექნება. შეიძლება ითქვას, რომ ივანიშვილის მესიანისტური ხატი დაამარცხა ივანიშვილის, როგორც არაფორმალური ლიდერის ხატმა (თუმცა, ცხადია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არაფორმალური ლიდერის ხატი, თავისთავად, კარგია. განსაკუთრებით მაშინ, თუ გვინდა დემოკრატია, რომელიც პოლიტიკური ლიდერობის გაცილებით უკეთეს ვარიანტებს გვთავაზობს).

დაბოლოს, ერთი პროგნოზის შესახებ: რამდენად მოსალოდნელია, რომ ამ ეტაპზე ჩამოუყალიბებელი ამომრჩეველი არჩევნების მოახლოებისას რომელიმე ერთი პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერად, ან, მით უფრო, ნიჰილისტურად განწყობილ ამომრჩევლად იქცეს და არჩევნებზე საერთოდ არ წავიდეს?

ჩვენი ორგანიზაციის (ISSA) მიერ ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ არც ერთი ეს პერსპექტივა რეალური არ არის. ჩამოუყალიბებელ ამომრჩეველს არ აქვს გამოკვეთილი პოლიტიკური პროფილი და არც არჩევნებისთვის ბოიკოტის გამოცხადებას აპირებს. უფრო მოსალოდნელია, რომ ელექტორატის ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერებს შორის დაახლოებით იმავე პროპორციით გადანაწილდეს, რა სურათიც ახლა გვაქვს. ეს კი, თავი მხრივ, იმის ალბათობას ამყარებს, რომ მომავალი პარლამენტი (და ხელისუფლებაც) მრავალპარტიული იქნება.

როგორ შეიძლება აიხსნას ადამიანთა შეურაცხყოფის ის დაუოკებელი ვნება, რომლითაც გაჟღენთილია ფეისბუკი? მე, პირადად, არ მეგულება სხვა ასპარეზი, სადაც ხალხი ასე თანმიმდევრულად, უშეღავათოდ, გამწარებით და დაუმსახურებლად ლანძღავს ერთმანეთს.

ხშირად მიფიქრია, რატომ მოიპოვა სხვადასხვა სოციალურ ქსელებს შორის ფეისბუკმა ასეთი პოპულარობა საქართველოში? ევროპაში (მაგალითად, გერმანიაში) ფეისბუკი ყოფის „დამატებითი ღირებულებაა“, ხოლო საქართელოში, ჩემი დაკვირვებით, უკვე აშკარად გამოიკვეთა ფეისბუკზე დამოკიდებულთა მასშტაბური ჯგუფი, რომლის წევრებისთვისაც ფეისბუკით კომუნიკაცია ყოველდღიური ცხოვრების წესის არსებით შემადგენელ ნაწილად იქცა და უმისოდ ცხოვრება, უბრალოდ, უინტერესო გახდა.

ეს საკითხი სერიოზულია და იმსახურებს კვლევას. ფეისბუკს უთუოდ აქვს ის უნიკალური უპირატესობები, რამაც იგი, დღესდღეობით, ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ეფექტიან მედიატორად აქცია.

თუმცა, ამ წერილში მსურს საკითხი „დავავიწროვო“ და ვუპასუხო შეკითხვას: როგორ შეიძლება აიხსნას ადამიანთა შეურაცხყოფის ის დაუოკებელი ვნება, რომლითაც გაჟღენთილია ფეისბუკი? მე, პირადად, არ მეგულება სხვა ასპარეზი, სადაც ხალხი ასე თანმიმდევრულად, უშეღავათოდ, გამწარებით და დაუმსახურებლად ლანძღავს ერთმანეთს. ფაქტია: ფეისბუკი გადაიქცა ადამიანთა შორის სიტყვიერი ანგარიშსწორებისა და სიძულვილის სასტიკ ველად, რომელსაც არაფერი აკავებს. ეს ველი, არსებითად, ფსიქოლოგიური ძალადობის სივრცეა, რომლის ნეგატიური ეფექტი ჯერჯერობით არავის გაუზომავს, თუმცა, ჩემი ღრმა რწმენით, ადამიანთა დათრგუნვასა და დასტრესვაში ფეისბუკის წილი მნიშვნელოვანია. და მაინც: რატომ ხდება ასე? რატომ ხდება ადამიანი ასე დაუნდობელი ფეისბუკის წიაღში?

ჩემი აზრით, ფეისბუკს შემდეგი თავისებურებები ახასიათებს:

1. ფეისბუკი მედიის ისეთი საშუალებაა, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს აძლევს საკუთარი აზრების, განწყობების, დამოკიდებულებებისა და ემოციების საჯარო სივრცეში გამოხატვის საშუალებას, საჯარო ფიგურად ან „ცნობად სახედ“ ყოფნის გარეშე. ჩვეულებრივ, არ არის იოლად ხელმისაწვდომი სატელევიზიო სივრცე (მაგალითად, ტოკშოუში მონაწილეობა). ამას იმდენად უნდა იმსახურებდე, რომ ტელეარხის მენეჯმენტს (ან გადაცემის პროდიუსერს) შენი დაპატიჟება მოუნდეს. ტელეგადაცემებში მიწვეულთა წრე, ზოგადად, არ არის ფართო, ხოლო საქართველოში განსაკუთრებით დავიწროებულიც კია – ერთი და იგივე ხალხი მონაცვლეობს გადაცემიდან გადაცემაში. კიდევ უფრო რთულია ბეჭდური მედიის ავტორად ყოფნა – ინტერვიუებს „რჩეულებისგან“ იღებენ, ხოლო სტატიის დაწერის მოტივაცია და უნარ-ჩვევები კიდევ უფრო ნაკლებ ადამიანს აქვს. საჯარო ასპარეზზე გამოჩენის ამ წყურვილს სულზე მიუსწრო ფეისბუკმა – საჯარო სივრცეში მოსახვედრად ადამიანს არ სჭირდება „ელიტის“ წევრობა, მან აუდიტორია შინიდან გარეთ გაუსვლელადაც შეიძლება მოიპოვოს. და, რაც მნიშვნელოვანია, ეს აუდიტორია იმაზე მრავალრიცხოვანიც შეიძლება აღმოჩნდეს, ვიდრე რომელიმე საგაზეთო სტატიისა თუ ინტერვიუს შემთხვევაში. შესაბამისად, ფეისბუკმა დააკმაყოფილა „სოციალურ მე“-დ შედგომის მოთხოვნილება, რომელიც, როგორც აღმოჩნდა, ადამიანთა უმრავლესობაში არსებობს.

2. ფბ-მა ადამიანი უფრო თამამი გახადა იმით, რომ მას სპეციფიკურ ერთობაში გაწევრიანების საშუალება მისცა. ამ ერთობას ფეისბუკის „მეგობართა“ წრე შეადგენს, ხოლო თემის ყველაზე მტკიცედ შემკვრელი ინსტრუმენტი „ლაიკებია“, რომლებიც ახდენს ადამიანის პიროვნული გამოხატვის აღიარება-დადასტურებას. შესაბამისად, ფბ-ზე ადამიანს დიდი შანსი აქვს, არ დარჩეს მარტო, იპოვოს თავისიანი და „ლაიკების“ მეშვეობით გამოსცადოს „ძალა ერთობაშია“-ს ხიბლი.

ამრიგად, ფეისბუკით გამოხატული სიძულვილი კორპორაციულია, და არა ინდივიდუალური. კორპორაციის (იმავე ფეისბუკის „მეგობართა“ წრის) შექმნის კრიტერიუმები სხვადასხვაა: პოლიტიკური სიმპათიები, საერთო ღირებულებები, ინსტიტუციური (მაგალითად, სამსახურებრივი) გავლენები, ნათესაური მიკუთვნებულობა და სხვა. ამ კრიტერიუმებმა შეიძლება გადაფაროს ერთმანეთი (მაგალითად, პოლიტიკურმა სიმპათიამ გადაკვეთოს ღირებულებითი ორიენტაცია), თუმცა ფაქტია, რომ ყველაზე სტაბილური კორპორაციები სწორედ პოლიტიკური სიმპათიების ნიადაგზე იქმნება: „ნაცი“, „ქოცი“ და „შუაშისტი“, დღესდღეობით, ისეთ იდიომებად მოგვევლინა, რომლებიც არა მხოლოდ პოლიტიკური დისკურსის, არამედ მთელი სოციალური ყოფის უნივერსალურ მარკერებად გადაიქცა. საინტერესო ისაა, რომ ამ კორპორაციების საზღვრები საკმარისად მყარია და ერთმანეთში შეჭრას, როგორც წესი, ვერ იტანს: „ნაცები“, „ქოცები“ და „შუაშისტები“ ერთმანეთს (ჯგუფის შიგნით) „ულაიკებენ“ სტატუსებს და თუ აღმოჩნდა ვინმე ურჩი, რომელიც კორპორაციულ იდენტობას უღალატებს და სხვა ერთობის წევრს რაღაცას მოუწონებს, მას ამისათვის ახსნა-განმარტებების გაკეთება უწევს; მეტიც: ზოგჯერ, შესაძლოა, კორპორაციის წევრებისგან გარიყვა, ანუ „დაბლოკვაც“ დაიმსახუროს (ყველაზე ნაკლებად ხისტები, ამ თვალსაზრისით, „შუაშისტები“ არიან, თუმცა, ცხადია, მათაც აქვთ ე.წ. „აკრძალული ზონები“).

3. ფეისბუკზე გამოჩენილ სითამამეს კიდევ ერთი საფუძველი აქვს: ადამიანი სრულიად თავისუფალია გამოხატვაში და მას არ ევალება არანაირი მედიასტანდარტის დაცვა. გაზეთი არ დაბეჭდავს უკიდეგანო უწმაწურობას (უშვერი სიტყვებით ლანძღვას), ამის უფლებას არც ტელევიზია იძლევა, ბოლოს და ბოლოს, ბეჭდურ ან ტელემედიაში მიყენებული შეურაცხყოფისთვის შეიძლება სასამართლოშიც გიჩივლონ და ა.შ. ფეისბუკი ამ შეზღუდვებისგან თავისუფალია: თქვი და დაწერე, რაც გინდა, ამისთვის ვერავინ გიჩივლებს ვერც სასამართლოში, და ვერც მედიაეთიკის რომელიმე კომიტეტში; ამ გზაზე არ არსებობს არავითარი ბარიერი, სინდისის გარდა.

სწორედ ამ ბოლო სპეციფიკიდან გამომდინარე, ფეისბუკი არ არის კლასიკური საჯარო სივრცე, რადგან ადამიანს არავითარ პასუხისმგებლობას არ აკისრებს; თუმცა, ის არც პირადი სივრცეა, რადგან ათასობით ადამიანის მობილიზება შეუძლია. ამდენად, ფეისბუკი კვაზისაჯარო სივრცეა, უფრო სწორად, საჯარო და პირადი სივრცის ერთგვარი ნაზავი.

ჩემი აზრით, ზემოთ ჩამოთვლილ თავისებურებებში იმალება ფეისბუკით გაცხადებული დაუნდობლობისა და აღვირახსნილობის საიდუმლო: ადამიანს აქვს მოთხოვნილება, ვინმეს მიმართ საკუთარი ანტიპათია თუ ზიზღი გულში კი არ ჩაიხვიოს ან მხოლოდ „სამზარეულოებში“ და განდობილთა ვიწრო წრეში გადმოაფრქვიოს, არამედ მეტ-ნაკლებად ფართო საზოგადოებასაც აუწყოს; მის პროვოცირებას „ლაიკებით“ გამოხატული მხარდაჭერა ახდენს და ამ მხარდაჭერით შთაგონებული, ის კიდევ მეტად ამძაფრებს სიძულვილის ენას. თანაც იცის, რომ ასეთი თავაშვებულობისთვის მას სამართლებრივად (სასამართლოსა თუ რაიმე სხვა ოფიციალური გზით) პასუხი არ მოეთხოვება.

რასაკვირველია, აქ მაინც არსებობს რამდენიმე საფრთხე, რაც ფეისბუკს არცთუ „უწყინარ“ და „ჩუმი“ (განუზრახველი) ძალაუფლების მატარებელ სივრცედ აქცევს:

ა) ფეისბუკზე ადამიანის პიროვნება, როცა ის ამ ქსელის მეტ-ნაკლებად აქტიური მომხმარებელია, ისე მოჩანს, როგორც ხელისგულზე. სოციალური ქსელის მეშვეობით მოკლე ხანში ადამიანი შეიძლება იმაზე გაცილებით უკეთ გაიცნო, ვიდრე მრავალი წლის „ფიზიკური“ ურთიერთობის მანძილზე. თუმცა, სწორედ ასეთი „გაშიშვლებისთვის“ ადამიანმა შეიძლება სერიოზულად ზღოს: ის შეიძლება სამსახურიდან დაითხოვონ (მაგალითად, ქსენოფობიური აზრების გამოთქმისთვის, ან ავტორიტარულ საზოგადოებაში ხელისუფლების არმოსაწონი სტატუსის „დალაიკებისთვის“); მავანმა, შესაძლოა, ისეთი სტიგმა აიკიდოს, რომელიც მის რეპუტაციას საშვილიშვილოდ დააზარალებს (გავიხსენოთ ოპერის მომღერლის, თამარ ივერის შემთხვევა, როცა მან ჰომოფობიური აზრები გაავრცელა ფეისბუკით) და ა.შ. თუმცა, მეორე მხრივ, ადამიანს მაინც რჩება ლეგიტიმური უფლება, საკუთარი „მე“ ორად გაყოს: ფეისბუკის „მედ“ და საჯარო „მედ“ (ასეთი დაყოფა განსაკუთრებით უყვართ ტელეჟურნალისტებს, რომლებიც დაბეჯითებით აცხადებენ, რომ ფეისბუკზე მათი საქციელი მათსავე ეთერზე არ აისახება).

ბ) ფეისბუკის საშუალებით შეურაცხყოფილმა ადამიანმა შეიძლება მაგინებლის პირად (ფიზიკურ) ანგარიშსწორებაზე იფიქროს. თუმცა, ამ საფრთხეს სხვადასხვა ფაქტორი ანეიტრალებს: ა) როდესაც შეურაცხყოფა დისტანციაზე ხდება, ანგარიშსწორების რეალიზაციის ჟინი და შესაძლებლობები იკლებს; ბ) შეურაცხმყოფლისა და ანგარიშმსწორებლის პასუხისმგებლობები შეუდარებლად არათანაზომიერია: ფეისბუკით ლანძღვაზე ფორმალური პასუხისმგებლობა ნულოვანია, ხოლო შეურაცხმყოფლის მიმართ ფიზიკური ანგარიშსწორება მავანს შეიძლება პატიმრობადაც კი დაუჯდეს; გ) შეურაცხყოფილს შეუძლია „ხურდა“ ფეისბუკითვე დაუბრუნოს მაგინებელს და სიტუაცია ასე „დააბალანსოს“.

ფეისბუკზე განსაკუთრებული სიძულვილი მაინც პოლიტიკურ ნიადაგზე გაჩენილ რადიკალურ კორპორაციებს („ნაცებსა“ და „ქოცებს“) შორის ტრიალებს. ყველაზე მარტივი და საღი აზრიც კი მოწინააღმდეგის ბანაკში მყისვე გარდაიქმნება სატანურ აზრად, ხოლო მისი ავტორი გამოცხადდება სატანის მოციქულად, რომლისკენაც ნიაღვარივით მიედინება აგრესია და სიძულვილი. ისეთი შთაბეჭდილება მექმნება, რომ, რაც უფრო საღია აზრი, მით უფრო იმატებს აგრესია და გამანადგურებელი იარლიყები. ამ ნაკადში კორპორაციის ერთგული წევრები წვეთი წყალივით ემსგავსებიან ერთმანეთს: აქ მნიშვნელობას კარგავს ვინმეს განსხვავებული განათლება, სოციალური კაპიტალი, თანამდებობა, „ოჯახიშვილობა“ და სხვა ფონური მახასიათებლები. ასე გადაიქცევიან კორპორაციები ეგზალტირებულ მასებად, რომელთაც თავიანთი აღიარებული ბელადები ჰყავთ...

საბოლოო ჯამში, ფეისბუკით გამჟღავნებული სისასტიკე ჩემთვის ამ საზოგადოების ერთ-ერთი დიაგნოზია – ჩვენ ვერ ვახერხებთ იმ ბუნებრივი ინსტინქტური მდგომარეობისგან დისტანცირებას, როცა „ადამიანი ადამიანისთვის მგელია“, ვერ ვახერხებთ, კომუნიკაციაში აქცენტი დავსვათ იმაზე, თუ რა ითქმება და არა მხოლოდ იმაზე, თუ ვინ ამბობს, ვერ ვეგუებით ჩვენგან (ჩვენი თემისაგან) განსხვავებულს, გვძულს მრავალფეროვნება და გვიყვარს ხაფანგების დაგება არაჩვენიანთა პარალიზებისთვის...

რასაკვირველია, ფეისბუკს ჰყავს არაკორპორაციული და არაეგზალტირებული „მარტოხელა მონადირეები“, ერთგვარი დისიდენტები, რომლებსაც, მართალია, ასევე ჰყავთ „ფრენდების“ თავიანთი წრე, მაგრამ ეს „მეგობრობა“ მათ არაფერს ავალდებულებს, ან, მით უფრო, აიძულებს. შესაძლოა, ზოგჯერ ისინიც ბილწსიტყვაობდნენ, მაგრამ ეს კიჩური ესთეტიკის ნაწილი უფროა, ვიდრე მიზანმიმართული სისასტიკისა.

მათზეც დავწერ, ალბათ, ოდესმე...

ჩამოტვირთე მეტი

XS
SM
MD
LG