მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი იშვიათი ფოტოები ნათელს ჰფენს პრაღის ისტორიის ბნელ პერიოდს.

(ფოტოს ქვეშ მოთავსებული სლაიდერის გაწევით შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ გამოიყურება იგივე ადგილი 2019 წელს)