2 თვე კორონავირუსის პირველი შემთხვევის შემდეგ: რას გვეუბნება მონაცემები?