Accessibility links

პაკისტანში თავის ვიზიტს მართავს გაეროს


პაკისტანში თავის ვიზიტს მართავს გაეროს უზენაესი კომისარი მერი რობინსონი,

პაკისტანში თავის ვიზიტს მართავს გაეროს უზენაესი კომისარი მერი რობინსონი,
რომელიც პაკისტანის პრეზიდენტს მუშარაფს შეხვდება.
ეს ვიზიტი მოჰყვა ვაშინგტონის კრიტიკას პაკისტანში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ.
XS
SM
MD
LG