Accessibility links

გაეროს თანახმად, საჭიროა მოქმედება


გაეროს თანახმად, საჭიროა მოქმედება,

გაეროს თანახმად, საჭიროა მოქმედება,
რათა ავღანეთში არ შეაღწიოს ჰეროინის წარმოებისათვის საჭირო ნივთიერებებმა.
ავღანეთი მსოფლიოში ოპიუმის მთავარი მწარმოებელია. გაეროს თანახმად, სულ უფრო მეტი ჰეროინი მზადდება იქ მოწეული ოპიუმიდან საკუთრივ ამ ქვეყანაში.
XS
SM
MD
LG