1989
2013

ნატო:
ტერიტორიის გაფართოება,
სამხედრო ძალის შემცირება


საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ნატო აღმოსავლეთით გაფართოვდა და საბჭოთა კავშირის ყოფილი რესპუბლიკები და მოკავშირეები შეიერთა. ამავე დროს, უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში, საგრძნობლად შემცირდა ნატოს როგორც დიდი ხნის, ისე ახალმიღებული წევრების სამხედრო ძალა.


დააწკაპუნეთ ცალკეულ ქვეყანაზე, მისი სამხედრო ტექნიკის, ჯარისა და დაფინანსების შესახებ დეტალური ინფორმაციის სანახავად.


წყარო: "სამხედრო წონასწორობა" 1989 და 2014; მსოფლიო ბანკი. ძირითადი საბრძოლო ტანკების შესახებ მონაცემები შეესაბამება თითოეული ქვეყნის მოქმედი არმიის ზომას; თვითმფრინავების რაოდენობის შესახებ მონაცემები შეესაბამება ყოველი ქვეყნის სამხედრო-საჰაერო ძალების ზომას.


x