Accessibility links

საჩივრების განხილვა ზუგდიდში


კომისიის გადაწყვეტილებით, დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა - გაფრთხილება დაეკისრა:

  • 46-ე საარჩევნო უბნის თავმჯდომარეს
  • მე-100 უბნის თავმჯდომარეს
  • მე-20 საარჩევნო უბნის თავმჯდომარესა და მდივანს
არჩევნების დღე ზუგდიდში
არჩევნების დღე ზუგდიდში

XS
SM
MD
LG