Accessibility links

logo-print logo-print

მთავრობამ სამსახურში მისვლა აუკრძალა რისკჯგუფის ქვეყნებში ნამყოფ საჯარო მოსამსახურეებს


კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, საქართველოს მთავრობამ, საჯარო დაწესებულებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ განკარგულება გამოსცა.

განკარგულების საფუძველზე, კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღსაკვეთად და მის წინააღმდეგ ერთიანი ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, სამსახურში ორი კვირის განმავლობაში არ უნდა გამოცხადდეს საჯარო დაწესებულების ის თანამშრომელი, რომელიც განკარგულების ძალაში შესვლამდე ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში, ძალაში შესვლის დროისთვის ან შემდეგ იმყოფებოდა კორონავირუსის მაღალი გავრცელების ქვეყნებში - ჩინეთში, სამხრეთ კორეაში, იტალიაში, ირანში, ავსტრიაში, საფრანგეთში, გერმანიაში, და ესპანეთში, ან მოემგზავრება ამ ქვეყნების გავლით საქართველოში.

განკარგულების საფუძველზე, აღნიშნულმა პირმა ორკვირიანი პერიოდი უნდა გაატაროს თვითიზოლაციის წესების დაცვით.

განკარგულების მიხედვით, ორკვირიან თვითიზოლაციას ექვემდებარება ასევე მოქალაქე, რომელსაც კონტაქტი ჰქონდა იმ პირთან, რომელსაც დაუდასტურდა ახალი კორონავირუსი, მოქალაქე ვალდებულია, სამსახურში გამოუცხადებლობის მიზეზისა და რისკჯგუფში შემავალ პირთან კონტაქტის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს დამსაქმებელი დაწესებულების უფლებამოსილ სამსახურს, ან თანამდებობის პირს, გადავიდეს თვითიზოლაციის რეჟიმში და შესაძლებლობის შემთხვევაში სამუშაო შეასრულოს დისტანციურად, უშუალო ხელმძღვანელის მიერ გაცემული დავალებების შესაბამისად.

განკარგულების თანახმად, საჯარო დაწესებულებების ხელმძღვანელებმა უნდა უზრუნველყონ მათ დაქვემდებარებულ საჯარო დაწესებულებებსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში ჯანმრთელობის დაცვის პროტოკოლების, რეკომენდაციებისა და ჰიგიენის წესების დაცვა.

როგორც დოკუმენტშია ნათქვამი, იზღუდება სამსახურებრივი მივლინებები, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა.

დასაქმებულმა პირებმა მწვავე რესპირაციული დაავადების სიმპტომის არსებობის შემთხვევაში უნდა მიმართონ ექიმს, აგრეთვე აცნობონ დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვაზე პასუხისმგებელ სამსახურს, ან თანამდებობის პირს, თუ საჭიროა თვითიზოლაციის რეჟიმში გადასვლა.

ეპიდემიური საფრთხის შემცირებამდე:

  • იზღუდება დაწესებულების მიერ საჯარო ღონისძიებების ორგანიზება გარეშე პირთა მონაწილეობით;
  • დაწესებულებების ხელმძღვანელებმა უნდა უზრუნველყონ დაწესებულებებში გარეშე პირთა დაშვებისა და გადაადგილების მაქსიმალური შეზღუდვა-რეგულირება.
  • საჯარო დაწესებულებების ხელმძღვანელებმა უნდა განსაზღვრონ დაწესებულებების თანამშრომლების ის ნაწილი, რომელიც დროებით გადავა დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე. კერძოდ, ის თანამშრომლები, რომელთა საქმიანობაც განსაკუთრებულად არ საჭიროებს სამუშაო ადგილზე ყოფნას და დისტანციურად შეასრულებენ სამუშაოს.

განკარგულებაში აღნიშნულია, რომ დისტანციურ სამუშაო რეჟიმში გადასვლა არ ნიშნავს სამუშაო საათების შემცირებას ან თანამშრომელთა შვებულებაში ყოფნას.

საჭიროების შემთხვევაში, დისტანციურ სამუშაო რეჟიმში გადასული თანამშრომელი სამსახურში მოთხოვნისთანავე, დაუყოვნებლივ, არა უგვიანეს 1 საათისა უნდა გამოცხადდეს.

ცნობად იქნება მიღებული, რომ ამ განკარგულების პირველი პუნქტით განსაზღვრულ პირს უნარჩუნდება შრომის ანაზღაურება. საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა, დაწესებულებებმა და უწყებებმა უნდა უზრუნველყონ, ამ განკარგულების გათვალისწინებით, შიდაუწყებრივი სხვა დამატებითი ღონისძიებების განსაზღვრა, ასეთი საჭიროების შემთხვევაში.

განკარგულების მიხედვით, რეკომენდაცია ეძლევა ყველა პირს, მათ შორის, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, იხელმძღვანელონ ამ განკარგულებით გათვალიწინებული დებულებებით.

12 მარტს საქართველოს მთავრობამ ქვეყანაში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პროფილაქტიკისა და ზიანის შემცირების მიზნით გატარებული ღონისძიებების შესახებ განცხადებაც გაავრცელა. მასში აღნიშნულია, რომ მთავრობის უწყებათშორისი საკოორდინაციო საბჭო ქვეყანაში არსებული ვითარების და გლობალური სიტუაციის გათვალისწინებით მუშაობს და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული პანდემიისთვის მზაობის შესაბამისად ახორციელებს სამოქმედო გეგმას.

ბოლო მონაცემებით, საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული 25 შემთხვევა ფიქსირდება.

დაწერეთ კომენტარი

XS
SM
MD
LG