Accessibility links

რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება

რუსეთის ინტერვენცია უკრაინაში და ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოება


ავტორი: ნინო ბაზალი

დასავლელმა ლიდერებმა დაარწმუნეს საბჭოთა კავშირის ყოფილი ხელმძღვანელობა, რომ ნატო არ გაფართოვდებოდა აღმოსავლეთით გერმანიის გაერთიანების შემდეგ. თუმცა, 2004 წლისთვის ნატო რუსეთის საზღვართან მივიდა. რუსეთის მიმართ აღქმული საფრთხეები, თუ გავითვალისწინებთ ნატოს ჯარებისა და შეიარაღების განლაგების შესაძლებლობას მათ საზღვრებს მიღმა, გადამწყვეტი იყო რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის კარნახში საქართველოსა და უკრაინის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის იდენტური წინა მოვლენების თვალსაზრისით, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი წარმოადგენს ანალიზის ჩარჩოს 2022 წლის უკრაინის კონფლიქტის განხილვისას, რაც ამ უკანასკნელს აჩენს პროგნოზირებად და, შესაბამისად, შესაძლო აცილებას.

ათწლეულის ბოლოს აღორძინდა ნატოს სურვილი უკრაინის გაერთიანების შესახებ, რომელიც, როგორც ჩანს, ყირიმის დაკარგვამ არ შეაფერხა. 2021 წლის ნოემბერში შეერთებულმა შტატებმა და უკრაინამ გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რამაც მკაფიო მესიჯი გაუგზავნა რუსეთს, რომელიც მოსკოვმა განიხილა, როგორც ვაშინგტონის განზრახვა შემდგომში შეეცვალა ევროპის უსაფრთხოების ლანდშაფტი მის სასარგებლოდ.

წინა ათწლეულის გამოცდილებიდან გამომდინარე, ნატოს ჰქონდა საკმაოდ ზუსტი საზომი იმის განსასჯელად, თუ როგორ მოიქცეოდა რუსეთი. ამ კონტექსტში, უკრაინაში სამხედრო კამპანიის პროგნოზირება ლოგიკური იქნებოდა. განსაკუთრებით რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე სამხედრო გაძლიერების გათვალისწინებით. მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვის მტრობა ნატოს საზღვრებთან მყოფი ამ მკაფიო მინიშნებების მიუხედავად, აშშ განაგრძობდა და თავს არიდებდა რუსეთთან რაიმე სერიოზულ ჩართულობას უსაფრთხოების საკითხებზე, რითაც ევროპული უსაფრთხოება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგებოდა.

.აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ურყევი გაფართოების გათვალისწინებით, ძნელია გააზრებული არგუმენტი, რომ ალიანსი არ ელოდა ასეთ რეაქციას. 2022 წლის რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგად მილიონობით ადამიანი იძულებით გადაადგილებულ იქნა და ათიათასობით ადამიანი დაიღუპა უკრაინაში, ხოლო ქვეყნის ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი დანგრეულ მდგომარეობაშია. რუსეთმა კიდევ უფრო მიაღწია წარმატებას, ახლა ოკუპირებულია დონეცკის უმეტესი ნაწილი, ისევე როგორც მთელი ლუგანსკის რეგიონი.

ამრიგად, საქართველოს, როგორც მოდელის გამოყენებით, შეუძლებელია იმის მტკიცება, რომ დასავლეთმა არ იცოდა მათი ქმედებების შედეგები. რუსეთ-უკრაინის ომის პოტენციურად თავიდან აცილება შეიძლებოდა, თუ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები წამოიწყებოდა და რუსეთის უსაფრთხოების ზოგიერთი პრობლემა განიხილებოდა. ამ ომის საშინელება დღესაც შეიძლება შემცირდეს, თუ დასავლეთი მოსკოვთან არსებით დისკუსიაში ჩაერთვება.

რუსეთის მიერ წარმოებული საგარეო პოლიტიკის თეორიული ჩარჩო

ნეორეალიზმის მიდგომების გამოყენება - რუსეთის ექსპანსიონისტური ქმედებები გამოწვეულია მუდმივი დაუცველობის განიცდით და ამიტომ რუსეთისათვის სტრატეგიულ რეგიონებზე კონტროლის მოპოვება წარმოადგენს მცდელობას გაიუმჯობესის თავისი თავდაცვის პირობები და ამით უზრუნველყოს ქვეყნის უსაფრთხოება (მერშაიმერი); შეტევითი ნეორეალიზმი, რომლის ფუძემდებელსაც წარმოადგენს მერშაიმერი, ირწმუნება, რომ ერები მეზობელ სახელმწიფოებზე ადგილობრივ ჰეგემონიას ეძებენ, რაც მეტყველებს მათ ავტორიტეტზე და დაკვიდრების სურვილზე ადგილობრივ ურთიერთობებში მეტოქე სახელმწიფოებთან. მერშაიმერი ამით ხსნის რუსეთის ქცევას საერთაშორისო არენაზე და მის დაუოკებელ მცდელობას გაფართოებისა ყველა მიმართულებით და პრეტენზიებს გავლენის მოსაპოვებლად რუსეთის იმპერიის და საბჭოთა მფლობელობაში მყოფ რეგიონებე. წარსულზე დამოკიდებულების თეორია : (როდესაც ქვეყნის წარსულს და საზოგადოდ ისტორიას არსებითი მნიშვნელობა აქვს გადაწტვეტილების მიღებაზე): რუსეთის ქცევა და მოქმედებები საერთაშორისო არენაზე შეიძლება აიხსნას ამ თეორიული მიდგომის მეშვეობით (The path dependency theory): წარსულზე დამოკიდებულების თეორია, ეფუძნება აწმყოში საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების დროს წარსულში არსებული მოვლემებისა ან და მიღებული გადაწყვეტილებების დამოკიდებულებაზე. კერძოდ, როდესაც წარსულში მიღებული გადაწყვეტილებები ან მოვლენები გავლენას ახდენენ მიმდინარე გადაწყვეტილებების მიღებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ წარსულში არსებული გარემოებები აღარ შეიძლება ჩაითვალოს მიმდინარე ეტაპისათვის რელევენტურად (მაგალითად, რუსეთის იმპერიული სიდიადე, საბჭოთა კავშირის ზესახლემწიფოს როლი გლობალურ საკითხებში, საბჭოთა ლიდერების როლი (პირველ რიგში, იოსებ სტალინის როლი გლობალური საკითხების გადაწყვეტილებების მიღების დროს და ა.შ.).

რუსეთის ზოგადი საგარეო პოლიტიკური მოტივაცია:

არსებობს რუსეთის ზოგადი საგარეო პოლიტიკური მოტივაცია: უსაფრთხოების მაქსიმიზაცია, რაც გამოიხატება გაფართოებული თავდაცვის მისწრაფებით, ძალაუფლების მაქსიმიზაცია, რაც ხაზს უსვამს რეგიონული ჰეგემონიის არსს და დიდი ძალის სტატუსის შენარჩუნებას საერთაშორისო სისტემაში. ეს ელემენტი გავლენას ახდენს გადაწყვეტილების მიღების პროცესებზე რუსეთის ფედერაციაში და მის ფარგლებს გარეთ. რუსეთის გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში მოიცავს ისეთ საკითხს, როგორიცაა კრიზისის მოგვარება. ამ შემთხვევაში რუსეთი განსაზღვრავს მრავალფეროვან მიზნებს, რომელთა განხორციელებაც შეიძლება. ისინი განასხვავებენ მაქსიმალისტურ მიზნებს, რომლებსაც რუსეთმა შესაძლოა მიაღწიოს, თუ შანსი მიეცემა, და მინიმალისტური მიზნები, რაც მოსკოვის დაპირისპირების შედეგით აღფრთოვანების მინიმალური პირობაა.

გარდა ამისა, კიდევ ერთი მთავარი საზრუნავია რუსეთის ხელმძღვანელობის პოტენციური პრობლემები, ისევე როგორც ძირითადი სისუსტეები ან საფრთხეები, რომლებიც გავლენას ახდენს მის გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. ამ კუთხით, მე ყურადღებას ვამახვილებ რუსეთის მთავრობისა და სამხედროების უნარზე და მზადყოფნაზე გავლენა მოახდინოს კონფლიქტის ესკალაციაზე, რათა მიაღწიოს მაქსიმალურ მიზნებს და არა დეესკალაციას არასახარბიელო შედეგების თავიდან ასაცილებლად, რაც ზოგადად წარმოგვიდგენს ძალიან ნაცნობ სიტუაციას ბოლოდროინდელი დაპირისპირებისა და გაყინვის გახსენებისას.

რუსეთი ცდილობს თავიდან აიცილოს გაუარესებული სტრატეგიული მდგომარეობა სტატუს კვოს შენარჩუნებით ან დანაკარგების რისკის შემცირებით. ამავდროულად, რუსი ოფიციალური პირები მოწადინებული არიან ისარგებლონ ასეთი კრიზისებით წარმოქმნილი შესაძლებლობებით, რათა გააძლიერონ თავიანთი სტრატეგიული პოზიცია. ნებისმიერ შემთხვევაში, რუსეთი მიზნად ისახავს ხარჯების შემცირებას მისი მიზნების მისაღწევად საჭირო ძალის უმცირესი რაოდენობის განლაგებით და ოპერაციების არეალში ძალების განლაგების ხანგრძლივობის შეზღუდვით.

ინტერვენციები აჩვენებს, რომ ის ჯერ კიდევ გლობალურად მნიშვნელოვანი მოთამაშეა, რომელიც მზად არის დაუპირისპირდეს სტატუს კვოს თავისი ეროვნული პრიორიტეტების განსახორციელებლად, როგორც სახლში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. რუსეთის ექსპანსიონიზმმა აჩვენა უკრაინაში, ისევე როგორც სირიასა და საქართველოში, რომ იგი განიხილავს სამხედრო ძალას, როგორც ინსტრუმენტს პოლიტიკური შედეგების ჩამოსაყალიბებლად, რომლებიც სასარგებლოა მოსკოვისთვის და ხშირ შემთხვევაში არახელსაყრელი დასავლეთისთვის.

რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის ირგვლივ არსებული სიტუაციის ანალიზი:

სხვა შესაძლო კონფლიქტური სცენარებისგან განსხვავებით, რუსეთის სამხედრო რისკი ბელორუსის მიმართ შედარებით მინიმალურია. ბელორუსია არ არის ნატოს წევრი, ამიტომ დასავლეთის სამხედრო ინტერვენციის რისკი გაცილებით მცირეა, ვიდრე ბალტიისპირეთში. უფრო მეტიც, ბელორუსიას აქვს დაბალი მკვიდრი სამხედრო შესაძლებლობები და ასევე ის გეოგრაფიულად უფრო მცირეა ვიდრე უკრაინა, რაც აადვილებს რუსეთის სამხედრო შეჭრას.

პუტინის მიერ ყირიმის ანექსია და აღმოსავლეთში შეჭრა იყო ნაბიჯი, რომელსაც შეერთებული შტატების, ევროკავშირისა და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის პასუხი მოჰყვა. რეგიონალურად, უკრაინის დაკარგვა რუსეთის მოკავშირეებსა და მეგობარ სახელმწიფოებს მთელ ყოფილ საბჭოთა კავშირში მიანიშნებდა, რომ მათ მეტი თავისუფლება ჰქონდათ საკუთარი პოლიტიკური, ეკონომიკური და უსაფრთხოების მექანიზმების განსახორციელებლად, რომელთაგან ბევრი შესაძლოა კარგად არ შეესაბამებოდეს მოსკოვის ინტერესებს. მაგალითად, ისინი შეიძლება შეეცადონ გაწევრიანდნენ ისეთ ორგანიზაციებში, როგორიცაა ევროკავშირი ან თუნდაც ნატო, რომელსაც რუსეთი ჯერ კიდევ რუსეთის მიმართ მტრულად განიხილავს.

დასავლეთ-რუსეთის კონფლიქტი უკრაინაში რუსეთის ქმედებებზე რეაქციად გვევლინება, რადგან დასავლეთი აპირებს აღმოსავლეთ ევროპაში გავლენის მოდელის გაფართოებას, რუსეთი ცდილობს გადაარჩინოს თავისი გავლენის არეალი. მოვლენების უმეტესობა ხდება პოლარიზაციის მაღალ დონეზე, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი პუტინი ხელს აწერს ყირიმის ანექსიის დოკუმენტს. დასავლეთის სანქციებმა, რომლებიც გამწვავდა ნავთობისა და გაზის მსოფლიო ფასების მკვეთრი ვარდნით 2014 წლის შემოდგომაზე, გამოიწვია ქაოსი რუსეთის ეკონომიკაში, მაგრამ ვერ შეცვალა პუტინის აზრი. ამ კრიზისში მოსკოვის მთავარი სტრატეგიული მიზანია უკრაინაში გავლენის შენარჩუნება და რუსეთის სტრატეგიის სიცოცხლისუნარიანობის აღდგენა, რათა თავიდან აიცილოს უკრაინის სვლა დასავლური ინსტიტუტებისა და უსაფრთხოების ჩარჩოებისკენ მიმავალ გზაზე. შედეგად, რუსეთმა უნდა უზრუნველყოს შემდეგი მიზნების უზრუნველყოფა: აღკვეთოს მოკავშირე სეპარატისტული ძალების დამარცხება უკრაინის სამხედრო და კიევთან კავშირში მყოფი გასამხედროებული ძალების მიერ, რაც საშუალებას მისცემს უკრაინას დატოვოს რუსეთის გავლენის სფერო და შეუერთდეს ნატოს, ევროკავშირს და სხვა მომხრეებს. ასევე რუსეთი ცდილობს გათავისუფლდეს მინსკის ჩარჩოდან, რომელიც არასოდეს ემთხვეოდა რუსეთის მიზნებსა და სასურველ შედეგებს, და აიძულოს უკრაინა სრულად შეასრულოს მინსკი II-ით ნაკისრი ვალდებულებები უკრაინაში სამთავრობო ხელისუფლების ფედერალიზაციისა და დეცენტრალიზაციის შესახებ, რაც დონბასს აძლევს (და ამდენად რუსეთი) ვეტოს უფლებას ქვეყნის სამომავლო მიმართულებაზე.

ჩემი გადმოსახედიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კრიზისი სერიოზულ საფრთხეს უქმნის რუსეთის პოლიტიკას უკრაინაში და ზოგადად ყოფილ საბჭოთა კავშირში, ის ასევე აძლევს რუსეთს ახალ შესაძლებლობას მოიპოვოს მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური საფუძველი რეგიონში თავისი ეროვნული ინტერესების განსახორციელებლად. ამ სიტუაციაში, რუსეთის მინიმალური მიზანია დაიბრუნოს კონტროლი სეპარატისტულ დონბასის რესპუბლიკებზე და დაიბრუნოს გავლენა უკრაინის მთავრობაზე კიევში, აიძულებს მას დაეთანხმოს სტატუს კვოს დაბრუნებას. მაქსიმალური მიზანია რუსეთის გავლენის გაძლიერება უკრაინაში კიევის იძულებით შეასრულოს თავისი მოვალეობები მინსკის II შეთანხმებით, რათა ქვეყანაში ფედერალიზებული სისტემა ააშენოს, რომელიც მნიშვნელოვან ძალაუფლებას გადასცემს რეგიონებს, განსაკუთრებით ორ პრორუსულ რესპუბლიკას აღმოსავლეთ უკრაინაში.

დასკვნა

(ნატოს პოლიტიკის რეკომენდაციები რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტთან დაკავშირებით)

უკრაინაში კონფლიქტი აუარესებს ურთიერთობებს შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის და ეს ძირს უთხრის ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებას, თუ რუსეთი გააფართოვებს თავის ყოფნას უკრაინაში ან ნატოს ქვეყნებში. უპირველეს ყოვლისა, რეგიონული ჰაბების შექმნა ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების მქონე ქვეყნებში, როგორებიცაა საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა, რათა გაუწიონ დახმარება, რომელიც დაუპირისპირდება რუსეთის სწრაფვას რეგიონალური ურთიერთობების მართვით და დაუპირისპირდება ნარატივს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არის დასავლური იმპორცია, დემონსტრირებით, რომ ის არის. ორგანული და მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის.

მეტიც, უკრაინას ნატოს მხარდაჭერა უნდა ჰქონდეს. თუ უკრაინა არის პრიზმა, რომლითაც მეზობელი ქვეყნები აფასებენ რუსეთის ურთიერთობებს, ეპყრობიან საკუთარ სამოქალაქო საზოგადოებას და აფასებენ რეგიონის მოუგვარებელ კონფლიქტებს, მაშინ უკრაინა უნდა იყოს პოზიციონირებული სტაბილურობისა და წარმატებისთვის. სამოქალაქო საზოგადოების ხელმძღვანელობით სამშვიდობო საუბრებისა და კონფერენციების წამოწყება კრიტიკულ საკითხებზე, როგორიცაა დეცენტრალიზაცია, ენის უფლებები, იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა, ანტიკორუფციული ზომები და რეფორმები რეგიონებში, სადაც პრორუსული აგიტაცია საფრთხედ რჩება, აუცილებელია.

მე მხარს ვუჭერ იმ აზრს, რომ რუსეთის მიერ უკრაინის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება რჩება არსებითი ნატოს, რუსეთსა და უკრაინას შორის ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის.

მეორეც, თუ ისტორიას გადავხედავთ, შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ 1995 წელს რუსეთმა და უკრაინამ მიაღწიეს შეთანხმებას საბჭოთა შავი ზღვის ფლოტის გაყოფის შესახებ. ჩვენ ასევე შეგვიძლია გავიხსენოთ ის ფაქტი, რომ რუსეთმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს მეგობრობის ხელშეკრულებას, სახელწოდებით "დიდი ხელშეკრულება", ნატო-უკრაინის ქარტიასთან ერთად გამორჩეული პარტნიორობის შესახებ 1997 წელს. ეს არის მაგალითი, როდესაც უკრაინის სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა წარმატებით იქნა დაცული. საერთაშორისო კანონმდებლობაზე დამყარებულ საერთაშორისო ჩარჩოში.

მე შევთავაზებდი ნატოს, როგორც პოლიტიკის რეკომენდაციას, რათა შეიქმნას ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ბრძოლის ფრონტის ხაზზე, რაც საშუალებას მისცემს რუსეთს გადაჯგუფდეს და აღადგინოს, ასევე ჩამოაყალიბოს ახალი გეგმა მომავლისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ქმედება უკრაინას შვებას მოუტანს, ის ასევე უარყოფს უკრაინას მთელ გამარჯვებაზე, რომელიც მას სურს.

რუსეთის სამხედრო ინტერვენციები უკრაინაში, რამაც გამოიწვია ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია და დონეცკისა და ლუგანსკის პროვინციებში სეპარატისტული ანკლავების გამაგრება, პირდაპირ აპროტესტებს ცივი ომის შემდგომ ევროპულ სახელმწიფო სისტემას. რუსეთი გამუდმებით უარყოფს რაიმე სახის დანაშაულს ან უკანონო სამხედრო ჩართულობას და წარმოაჩენს თავის პოლიტიკას, როგორც რეაქციას ეთნიკური რუსებისა და რუსულენოვანი ადამიანების რეპრესიებზე.

ამ ყველაფერმა ითამაშა თავისი როლი, თუმცა იდენტობის როლი ყველაზე ნაკლებად დამაჯერებელი ჩანს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობაზე რუსეთის ხელყოფის დროისა და მასშტაბის ახსნასა და უკრაინის სახელმწიფოებრიობის მოშლაში.

დაწერეთ კომენტარი

ძვირფასო მეგობრებო,

რადიო თავისუფლების რუბრიკაში „თავისუფალი სივრცე“ შეგიძლიათ საკუთარი ბლოგებისა და პუბლიცისტური სტატიების გამოქვეყნება.

ტექსტი არ უნდა აღემატებოდეს 700 სიტყვას.

რედაქცია იტოვებს უფლებას, საკუთარი შეხედულებისამებრ შეარჩიოს ტექსტები გამოსაქვეყნებლად. ავტორებს ვთხოვთ, გაითვალისწინონ რადიო თავისუფლების სარედაქციო პოლიტიკა, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ განყოფილებაში „ფორუმის წესები“.

გთხოვთ, ტექსტი გამოგზავნეთ Word-ის დოკუმენტის სახით.

ტექსტები ქვეყნდება უცვლელად, რედაქტირების გარეშე.

მასალები მოგვაწოდეთ მისამართზე: tavisupleba@rferl.org
(subject-ში ჩაწერეთ „თავისუფალი სივრცე“)

შეიძლება დაგაინტერესოთ

XS
SM
MD
LG