Accessibility links

აშშ-ის დაზვერვის სამსახურის ანგარიშში, რომელიც


აშშ-ის დაზვერვის სამსახურის ანგარიშში, რომელიც დღეს წარუდგინეს პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს,

აშშ-ის დაზვერვის სამსახურის ანგარიშში, რომელიც დღეს წარუდგინეს პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს,
ნათქვამია, რომ ერაყში ძალადობის "მთავარ ელემენტებს" შეიძლება ეწოდოს “სამოქალაქო ომი”. თუმცა, ამ ანგარიშში, რომელიც აშშ-ის დაზვერვის 16-ვე უწყებამ შეადგინა, ნათქვამია ისიც, რომ ცნება "სამოქალაქო ომი" ვერ ასახავს ადეკვატურად კომპლექსურ ვითარებას ერაყში.
XS
SM
MD
LG