Accessibility links

logo-print logo-print

ვენაში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის


ვენაში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის მონაწილეებმაც გაიზიარეს მოსაზრება,

ვენაში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის მონაწილეებმაც გაიზიარეს მოსაზრება,
რომ საჭიროა ეუთოში (ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაში) რეფორმის განხორციელება ორგანიზაციის თანამედროვე ვითარებისათვის მოსარგებად. კონფერენცია გაიმართა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა გამოაცხადა, რომ უარს იტყვის ეუთოსთან თანამშრომლობაზე, თუ ის არ გადასინჯავს მუშაობის ზოგ წესს. რუსეთი, კერძოდ, აკრიტიკებს ორგანიზაციის გამორჩეულ ინტერესს ადამიანის უფლებების და არჩევნების მეთვალყურეობის მიმართ.
XS
SM
MD
LG